Rytmus dne

Denní program je protkán rituály, které se každý den opakují a poskytují tak dětem rytmus a bezpečí. Součástí dne je ranní kruh, pohybová hra, svačina, volná hra, hygiena, oběd, odpolední odpočinek, řízená činnost nebo předškolní příprava a volná hra, kdy se snažíme děti zapojit do konečného úklidu kolem maringotky. Náš den má pravidelný rytmus, kdy střídáme aktivní činnost s časem klidu a odpočinku.

Program dne se odvíjí od ročního plánu a toho, co se zrovna děje kolem nás, ale mění se zejména v závislosti na počasí, počtu dětí nebo naladění skupiny. To, co se nemění, jsou naše společné rituály a radostně strávený čas ve skupině.

Harmonogram dne

7:30 – 8:15 předávání dětí, volná hra


8:30 – 9:00 ranní kruh u maringotky, pohybová hra


9:00 -11:45 odchod do lesa, svačinka, dopolední společná aktivita


11:45 -12:45 hygiena, oběd, úklid po obědě


12:45 – 13:00 předávání dětí po O


13:00 -14:00 odpočinek s pohádkou, individuální program, předškolní příprava


14:00 – 15:00 odpolední aktivity, tvoření


15:00 – 15:30 úklid, konzultace s rodiči a předávání dětí