Škola Spolu

Škola Spolu je jedna z aktivit Spolku Jinak. Je to základní škola akreditovaná MŠMT zapsána v rejstříku škol a školských zařízení. Jedná se o inovativní školu, která je založenou na vztazích mezi lidmi. Mezi učitelem a dítětem, mezi dětmi navzájem a mezi učiteli, dětmi a rodiči. Na vztahu k okolí, přírodě a k sobě samému.
V práci školy to znamená budování bezpečného prostředí, kde lidé mohou svobodně přemýšlet, bádat a dovolit si dělat chyby. Základem je činnost, která dává smysl sama o sobě a není podmíněna odměnou ani trestem. Podstatou je rozvíjení jedinečného nadání každého dítěte tak, aby mohlo zažívat radost.
Učíme se co nejvíce venku. Učení v přírodě zlepšuje vzdělávací výsledky, motivaci a chování žáků. Jako zázemí pro družinu občas slouží i maringotka Mraveniště.

Chcete se dozvědět více o Škola Spolu?