Spolek Jinak

Za maringotkou Mraveniště a všemi jejími aktivitami stojí Novoměstský Spolek Jinak, který vznikl na platformě iniciativy Škola Jinak, jenž se od roku 2017 snaží občerstvit vody klasického základního školství na Novoměstsku. Spolek je provozovatelem Mraveniště. Od roku 2020 funguje pod spolkem i projekt „Svět na jevišti“ – cyklus besed určený pro všechny, kdo rádi hledají souvislosti a rozšiřují si obzory. Díky součinnosti a nadšení více lidí může fungovat tak, jak momentálně funguje, a my jsme vděčni každému jednomu, kteří dohromady tvoří pevný základ pro činnosti, které nám dávají smysl.

 

Identifikační údaje:
Spolek Jinak
Monseova 355
Nové Město na Moravě
592 31

IČ 227 56 141

Předseda: Ing. Tomáš Blažek

Místopředseda: Mgr. Jaroslava Šmídková