Podpora a spolupráce

Děkujeme, že můžeme.

Děkujeme všem, kteří nás podporují. Jsme vděční za všechny rodiče, kteří nás podporují svoji dobrovolnickou činností. Děkujeme těm, kteří nás mohou podporovat finančně nebo materiálně. Děkujeme všem, kterým dává naše snažení smysl, protože bez vás by to nešlo.

Poděkování patří i městu Nové Město na Moravě za poskytnutí místa a podporu i v letošním roce, které si velmi vážíme.

Podpora aktivit neziskových právnických osob v oblasti kultury, ochrany přírody a krajiny, volného času a malých spolků v oblasti sportu v Novém Městě na Moravě v roce 2023

 

Pokud se Vám naše aktivity líbí, bude rádi, podpoříte-li nás.

Pro chod dětského lesního klubu jsou důležité následující formy podpory:

  • FINANČNÍ (jednorázová, případně pravidelná podpora)
  • MATERIÁLNÍ (darování vybavení pro klub)
  • DOBROVOLNICKÁ PRÁCE (vzdělávací aktivity, nárazová práce s dětmi, fundraising, pomoc při pořádání akcí pro veřejnost atd.)

Kontakt: info@nasemraveniste.cz; mraveniste.nmnm@seznam.cz

Číslo účtu veřejné sbírky: 2401710651/ 2010

Podpořit naši činnost můžete hned. Děkujeme!

Chci přispět 100 Kč.

Chci přispět 300 Kč.

Chci přispět 500 Kč.