Průvodci

Práce průvodce je krásná, inspirující, obohacující a také velmi náročná. Průvodce by měl být člověk otevřený, jdoucí dál, stanovující vlastní hranice, vzdělávající se. K provázení dětí je třeba mít čistou mysl, uvolněnost, nadhled, schopnost být tady a teď. Je důležité umět se dívat na svět očima dětí a schopnost pracovat v týmu.

Dospělí mohou inspirovat děti vlastním životem a zároveň dát svobodu jít vlastní cestou. Být jim oporou. Je třeba dosáhnout souladu cítění a myšlení, propojit profesionalitu a autenticitu. Práce průvodce vyžaduje osobnostní rozvoj. Také je o tom, že spoluvytváříme emočně bezpečné prostředí, které je důvěrné a dovoluje všem řešit otevřeně konflikty.

Úkolem průvodce je nestranné pozorování, bez očekávání a předsudků. Odložit představy o dětech i o tom, jak by měly věci být a vnímat a přijímat dítě takové, jaké je. Dále je důležité stanovovat a respektovat hranice, společná pravidla, na kterých se domlouváme.

 

Naši průvodci jsou skvělí lidé a každý může dětem nabídnout něco jiného.

 

Informace budou brzy doplněny.